Artist Statement

The main motive in my works is the individual experience and a sort of portrait.

Effort, success and experiences of failure, the dignity of everyday life, affection, frustration and the experience of innocence and pain are subjects I reflect in my works. Mainly I portray the figures as themselves, doing some kind of a activity or being in the middle of it. Fundamentally we are all alone with our personal experiences.

Because many of my past works deal with themes such as fishing and sports, my recent works reflect the relationship between an individual and a group. I’m interested in the human dependence on others and the repetitive patterns of group behavior. Strengths and weaknesses of being a part of a team or a herd – a struggle for survival.

Sheep have become a part of my image gallery. I observed them in Yorkshire and Iceland, alone and in small groups, in pairs, and as part of a herd. Sheep appear to have many human features: stupidity, wisdom, geniality and fierceness. I’m intrigued by the old hidden symbolism, and in particular the juxtaposition of innocence. In the end, animals and humans are not so different from each other when one regards instinctive behavior.

My works are glimpses of moments when an internal motion takes place. The selection of the materials (wood, fabric, MDF board, plastic foam, plexi glass, paper etc.) is an important part of the nature of my work and for the beginnign of the process. The use of materials and techniques vary. In past years, I have been working with wood panels and wall paintings. The smell and texture of wood, and the fact that it has mind of it’s own inspire me. Carving wood reminds me of drawing and working with line is important in my work. Mostly I find the subjects for my work through photography, and these photographs function as sketches for my paintings.

In wall painting I am fascinated by the relationship to the space, temporarity and the impact created through the texture of the wall. Wires, wears on the wall, bricks and sockets. Sometimes I extend my works party on the wall, creating an installation-like impact. Lightness and heaviness go hand in hand.

Taiteellisesta työskentelystäni

Päämotiivi työskentelyssäni on ollut yksilön kokemus ja eräänlainen muotokuva.
Kuvaan teoksissani ponnistusta, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemusta, arjen arvokkuutta, kiintymyksen, turhautumisen, viattomuuden ja tuskan kokemusta. Enimmäkseen olen kuvannut hahmot itsekseen, keskittyneenä johonkin toimintaan tai pysähtyneenä sen äärelle. Pohjimmiltaan olemme jokainen yksin henkilökohtaisen kokemuksemme kanssa.

Viime aikoina olen erityisesti kalastaja- ja urheilijateemaisten teosteni kautta pohtinut yksilön ja ryhmän suhdetta. Tutkin ihmisen riippuvaisuutta muista ja ryhmäkäyttäytymisen toistuvia kaavoja. Sitä voimaa ja heikkoutta, jota joukkueeseen, tiimiin tai laumaan kuuluminen luo – selviytymistaistelua. Lampaat ovat tulleet osaksi muotokuvagalleriaani. Tarkkailin niitä Yorkshiressa ja Islannissa, yksin ja pienissä ryhmissä, pareittain ja laumassa. Lampaat näyttäytyivät inhimillisinä: tyhminä, viisaina, lempeinä ja hurjina. Mietin lampaisiin kätkeytyvää vanhaa symboliikkaa ja erityisesti niiden rinnastamista viattomuuteen. Eläin ja ihminen eivät lopulta eroa toisistaan, kun tarkastelee välttämättömiä, vaistonvaraisia toimintatapoja.

Teokseni ovat ennenkaikkea välähdyksiä hetkistä, jolloin tapahtuu jokin sisäinen liikahdus. Teknisen materiaalin (puu, kangas, mdf- levy, vaahtomuovi, pleksi, paperi) valinta on tärkeä osa työn luonnetta ja alku toteuttamisprosessille. Vaihtelen materiaaleja ja tekniikoita. Viime vuosina olen työskennellyt puulevyjen ja seinämaalausten parissa. Puun tuoksu, tuntu ja se, että sillä on oma tahto, inspiroi minua. Puun kaivertaminen muistuttaa piirtämistä, ja viivalla on työskentelyssäni suuri merkitys. Enimmäkseen löydän maalausteni aiheet valokuvaamalla. Valokuvat ovat luonnoksia maalauksiini.

Seinämaalauksessa minua kiehtoo maalauksen suhde tilaan, hetkellisyys ja maalauspohjana seinän rakenteen vaikutus itse teoksen visuaaliseen ilmeeseen. Johdot, kulumat, tiiliseinä, pistorasiat. Toisinaan jatkan myös valmiita teoksia osittain seinään, jolloin maalauksiin tulee uusi installaatiomainen taso. Niissä keveys ja raskaus kulkevat käsi kädessä.